Wycieczka do Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu

wpis w: Informacje, Klasowe, Komunikat | 0

W piątek 21 lutego klasy: 4a, 5a i 5b wybrały się na wycieczkę do Zabrza do Sztolni Królowa Luiza. Uczniowie w ubraniu sztygarskim, kasku na głowie i z latarką w ręce mogli zwiedzić kopalnię oraz wcielić się w rolę górnika. Urabianie węgla kilofem, cięcie drewna, a także udział w improwizowanej akcji ratowniczej – to atrakcje tego dnia. Najważniejszy był wspólnie spędzony czas i dobre humory, które nam towarzyszyły.

 
 
 
dodała: Anna Grychtoł
 
 

A Trip to the Coal Mine Queen Louise in Zabrze

On Friday, February 21, classes 4a, 5a and 5b went on a trip to Zabrze to the Coal Mine Queen Louise. Students in foreman’s clothing, a helmet on their heads and with a flashlight in their hands could visit the mine and take on the role of a miner. Coal mining with a pickaxe, cutting wood, as well as participation in an improvised rescue operation – these are the attractions of the day. The most important was time spent together and good moods that accompanied us.

 

dodała Katarzyna Orzech