Przewodnik dla uczniów – Nauka zdalna

wpis w: Komunikat | 0

Wszyscy wiemy, że (niestety) edukacja na odległość została przedłużona.
Mamy też świadomość, że nie jest lekko! Wszystkim to doskwiera.
Nie mając wirtualnych możliwości, przesłania słodkich ciasteczek czy czekoladek na pocieszenie, ślę do każdego prezentację muzyczno-obrazkową, która mam nadzieję rozweseli, rozluźni a przy okazji da wsparcie!!!

Trzymajcie się dzielnie i wytrwale!!!

https://www.canva.com/design/DAEOOnBh4tQ/qfvY_LyQCiBsbTymMp9RYQ/view?utm_content=DAEOOnBh4tQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

dodała: Agata Nowak

Guide for students – online learning

We all know that (unfortunately) online education has been extended. We are also aware that it is not easy! It bothers everyone. Not having virtual possibilities, sending sweet cookies or chocolates for consolation, I am sending everyone a musical and picture presentation, which I hope will cheer you up, relax you and give you support !!! Hold on bravely and persistently !!! https://www.canva.com/design/DAEOOnBh4tQ/qfvY_LyQCiBsbTymMp9RYQ/view?content=DAEOOnBh4tQ Netcampaign=designshare Netmedium=link

dodała: Katarzyna Orzech