Pokazaliśmy, że pamiętamy – 1 sierpnia 1944 r.

wpis w: Komunikat | 0

Już kolejny raz nasi uczniowie włączyli się do ogólnopolskiej akcji „BohaterOn w Twojej Szkole”. W tym roku uczniowie po zapoznaniu się z tematem dotyczącym powstania warszawskiego przygotowali plakaty, lapbooki. Prace zostały przesłane do organizatora akcji Fundacja Sensoria z siedzibą we Wrocławiu. Stamtąd zostaną przesłane do powstańców – świadków wydarzeń z sierpnia i września 1944 r. Hasło tegorocznej akcji brzmi: Pokaż, że pamiętasz, my pamiętamy!
Bardzo dziękuję uczniom z klas: 3b, 6a, 7b i 8c, którzy przygotowali prace oraz nauczycielom opiekunkom: p. P. Chwale i p. M. Grzesik.
Zachęcam do zobaczenia krótkiego filmiku:
https://bohateron.pl/

dodała: Aleksandra Rabenda

We showed that we remember – August 1, 1944.

Once again our students joined the nationwide campaign „BohaterOn w Twój Szkole”. This year, after learning about the topic of the Warsaw Uprising, students prepared posters and lapbooks. The works were sent to the organizer of the action Sensoria Fund, based in Wrocław. From there, they will be sent to the insurgents – witnesses of the events of August and September 1944. The slogan of this year’s action is: Show that you remember, we remember! I would like to thank the students from grades: 3b, 6a, 7b and 8c who prepared the papers and the form teachers : Mrs. P. Chwala and Mrs. M. Grzesik. I encourage you to watch a short video: https://bohateron.pl/

dodała: Katarzyna Orzech