Pomysły na zabawę

wpis w: Komunikat | 0

Witam serdecznie was kochane dzieci i wasze rodziny. Zanim wam dziś zaproponuję kolejną zabawę chciałabym wam przypomnieć, że za kilka dni przychodzi Mikołaj… Mam nadzieję, że napisaliście już list do niego???? Jeśli nie to dziś jest jeszcze szansa to zrobić. Napiszcie go proszę, ładnie go ozdóbcie i serdecznie pozdrówcie również ode mnie. 

🎅

Propozycja na dzisiejszą zabawę jest następująca. Jeżeli macie rodzeństwo to bawicie się razem a jeśli nie to prosicie rodzica lub innego domownika aby zabawił się z wami. Zabawa polega na tym aby włączyć cicho  fajną, miła muzykę i w rytm muzyki spacerować. Co jakiś czas jedna osoba wydaje polecenie np. Zbieramy grzyby i wtedy wykonujecie ruch przypominający zbieranie grzybów. Inne polecenia to np. Skaczemy po kamieniach, łapiemy motyle, odganiamy komary, zbieramy liście, szyszki.. Itd. Możecie sami wymyślać polecenia. Życzę wam udanej zabawy. Będziecie mieli okazję trochę się poruszać. Na dworze coraz zimniej i pewnie niechętnie wychodzicie. Pozdrawiam was serdecznie i życzę dużo zdrowia. 

dodała: Beata Adamik-Sielecka

I cordially greet you, dear children and your families. Before I propose another game today, I would like to remind you that Santa is coming in a few days … I hope you have already written a letter to him ???? If not, today there is still a chance to do it. Please write it, decorate it nicely and send a heartfelt greeting from me. ? The suggestion for today’s fun is as follows. If you have siblings, you play together and if not, ask a parent or other household member to play with you. The fun is to quietly turn on cool, nice music and walk to the rhythm of the music. Every now and then one person gives an order, for example, We collect mushrooms and then you make a movement similar to picking mushrooms. Other commands are, for example, we jump on stones, catch butterflies, chase away mosquitoes, collect leaves, cones … etc. You can come up with commands yourself. I wish you a lot of fun. You will have the opportunity to move a little. It’s getting colder and colder outside, and you’re probably reluctant to go out. I cordially greet you and wish you good health.

dodała: Katarzyna Orzech