Nietypowe zadanie z historii? – historia w pudełku!

wpis w: Komunikat | 0

Prawie I półrocze za nami, przez ten czas uczniowie  klas starszych na lekcji historii poznali wiele ciekawych wydarzeń, postaci i miejsc. Kto miał ochotę i chęci mógł zmierzyć się z zadaniem – przedstawienie wybranego zagadnienia, które poznał w pudełku. Jak to możliwe, żeby pokazać „kawałek” historii w pudełku? Możliwe – pomysły i realizacja  przerosła moje oczekiwania. Autorzy prac spisali się wzorowo. Kto ciekawy niech zerknie.
Dziękuję uczniom za realizacje swoich pomysłów.

dodała: Aleksandra Rabenda

Unusual history quest? – history in a box!

Almost the first half of the year behind us, during this time students of older classes in history lessons learned about many interesting events, people and places. Anyone who was willing could face the task – presenting a selected issue that he learned in a box. How is it possible to show a „piece” of history in a box? Possible – ideas and implementation exceeded my expectations. The authors of the works did an exemplary job. Anyone who is curious should have a look. I thank the students for the implementation of their ideas.

dodała: Katarzyna Orzech

Historia w pudełku Zosi Gluch
Historia w pudełku Viktorii Nowak