Pomysły na zabawę

wpis w: Komunikat | 0

Witam wszystkich serdecznie. Dziś chciałabym zaproponować wam zabawę w skojarzenia. Polega ona na tym, że jedna osoba chowa jakąś niewielką maskotkę lub inną zabawkę w pokoju a druga jej poszukuje słuchając komend np. Idź w lewo 3 kroki, kieruj się do przodu, skręć w prawo,idz 3 kroki prosto, odwróć się itp. Sami wymyślajcie swoje komendy. Po odszukaniu fanta zamieńcie się rolami. Życzę wam miłej zabawy. Trzymajcie się zdrowo. Za tydzień kolejne propozycje zabaw. Pozdrawiam

dodała: Beata Adamik-Sielecka

Fun ideas

Hello everyone. Today I would like to offer you a game of association. One person hides a small mascot or another toy in the room and the other looks for it by listening to commands, e.g. Go left 3 steps, go forward, turn right, walk 3 steps straight, turn around, etc. By yourself make up your commands. After finding the toy, switch roles. I wish you a lot of fun. Stay healthy. More fun offers in a week. Greetings.

dodała: Katarzyna Orzech