Powrót uczniów klas I-III do szkoły 18 stycznia

wpis w: Komunikat | 0

Uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej na terenie szkoły od poniedziałku 18 stycznia 2021 r.


W poniedziałek dzieci przychodzą na lekcje zgodnie z dotychczasowym planem.

Świetlica działa jak zawsze od 6.30 do 16.30. Ze względów związanych z bezpieczeństwem epidemicznym prosimy, aby do świetlicy przychodziły jedynie dzieci rodziców pracujących.


Przypominamy o konieczności zasłaniania usta i nosa a co za tym idzie zaopatrzenia dziecka w odpowiednie środki ( maseczka, przyłbica).
Na terenie szkoły obowiązują zasady wprowadzone jesienią (do wglądu na stronie internetowej SP15 – link).


Stołówka szkolna działa od poniedziałku. Rodziców, którzy podpisali umowy na obiady dla dziecka tylko na I półrocze i chcą, by nadal dziecko jadło obiady, prosimy o przekazanie tej informacji intendentowi lub kierownikowi świetlicy oraz podpisanie kolejnej umowy.

Return of students from grades 1-3 to school on January 18

Students of grades 1-3 will return to full-time education at school from Monday, January 18, 2021. On Monday, children come to lessons according to the previous schedule. The common room is open as always from 6.30 am to 4.30 pm. For reasons related to epidemic safety, we ask that only children of working parents come to the common room. We remind you of the need to cover the mouth and nose, and thus provide the child with appropriate means (mask, visor). The rules introduced in the autumn are applicable at the school (see the website of SP15 – link). The school canteen is open from Monday. Parents who have signed contracts for lunches for a child only for the first half of the year and want the child to continue to eat lunches, please provide this information to the authorizing officer or the manager of the common-room and sign another agreement.  

dodała: Katarzyna Orzech

OdpowiedzPrzekaż dalej