Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony jest w naszej szkole od ponad 10 lat. Jego głównymi odbiorcami są uczniowie klas I-III. My jednak na tym nie poprzestajemy. Przy każdej nadarzającej się okazji przypominamy i utrwalamy tę wiedzę uczniom klas starszych.Wielokrotnie uczniowie naszej szkoły prezentowali swoje umiejętności przedszkolakom z pobliskich przedszkoli, a także w trakcie imprez organizowanych przez szkołę. W czerwcu 2017 r. zakwalifikowaliśmy się, jako 1 z 10 szkół z całej Polski, do finału w Ogólnopolskim konkursie „RUR”.  W październiku roku szkolnego 2017/2018 po raz kolejny uczestniczyliśmy w akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 

Dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dzieci otrzymują niezbędne materiały dydaktyczne, które pozwalają im poznać czynności ratujące życie. Dzieci oswajają się z tą wiedzą oraz kształtowane są ich właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.