billionphotos-348125

Oligofrenopedagog to osoba powołana do pracy z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej.