billionphotos-348125

Oligofrenopedagog to osoba powołana do pracy z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej.

Funkcję oligofrenopedagoga w naszej placówce pełni mgr Barbara Bożym, mgr Anna Bożym - Golasz, mgr Halina Dobek, mgr Pelagia Drenda, mgr Agnieszka Grochla, mgr Magdalena Grzesik, mgr Sylwia Krawczyk, mgr Aleksandra Rabenda, mgr Sonia Szostak oraz mgr Joanna Szyszkowska - Solisz.