billionphotos-1204339

Współcześnie dzieci borykają się z wieloma problemami. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom prowadzimy w naszej szkole  zajęcia socjoterapeutyczne dla  dzieci z różnymi zaburzeniami zachowania. Socjoterapia jest formą pomocy psychopedagogiczny, pozwalająca oddziaływać na dzieci w toku spotkań grupowych, przez co dostarcza większej ilości pozytywnych doświadczeń społecznych.

 

 

billionphotos-2273709

Co to jest socjoterapia?

  • szansa na zmianę i poprawę swoich zachowań
  • zajęcia ułatwiające uczniom dobre funkcjonowanie w grupie rówieśniczej  
  • nauka rozpoznawania i nazywania uczuć, rozwiązywania konfliktów bez użycia siły, porozumiewania się z innymi ludźmi  

Dla kogo organizuje się zajęcia socjoterapeutyczne?

  • dla uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w którym zapisano wskazanie do takich zajęć