Codzienny plan zajęć świetlicy
https://sp15chorzow.kylos.pl/wp/wp-content/uploads/2016/05/Yellow-Plan-dnia-150x150.png

6:30-7:15   Zbiórka dzieci w Świetlicy

7:15-7:30   Gimnastyka poranna

7:30-8:00   Poranek z książką – głośne czytanie, wypowiedzi nt.przeczytanego tekstu

8:00-8:45   Przygotowania do zajęć lekcyjnych. Zajęcia indywidualne z uczniami

8:45-9:00   Śniadanie

9:00-9:30   Prace społecznie użyteczne

9:30-10:30   Oglądanie programów edukacyjnych

10:30-11:15   Gry i zabawy planszowe. Zajęcia dowolne

11:15-11:30   Przygotowania do obiadu

11:30-13:40   Obiady I, II, III  zmiana

13:40-14:45   Odrabianie zadań domowych, nauka własna /  Planowe zajęcia dydaktyczne

14:45-16:00   Zajęcia dowolne w grupach rówieśniczych. Gry i zabawy na boisku szkolnym

16:00-16:30   Zajęcia porządkowe, rozchodzenie się dzieci