Tel. 32 / 42 22 788 lub 32 / 42 37 100

 

OFERTA NNW NA ROK SZKOLNY 2017/ 2018

Lp
ŚWIADCZENIA
WARIANT
I
WARIANT
II
WARIANT
III
WARIANT
IV
1.Wypłata w razie śmierci na skutek NNW na terenie placówki oświatowej40.000,00 zł45.000,00 zł50.000,00 zł75.000,00 zł
2.Wypłata w razie śmierci na skutek NNW16.000,00 zł18.000,00 zł20.000,00 zł30.000,00 zł
3.Trwały 100% uszczerbku na zdrowiu16.000,00 zł18.000,00 zł20.000,00 zł30.000,00 zł
4.Wypłata za 1% uszczerbku na zdrowiu160,00 zł
180,00 zł
2000,00 zł
3000,00 zł
5.Dodatkowo - jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, pokąsania, użądlenia, ukąszenia (w przypadku użądlenia, ukąszenia i pokąsania warunkiem jest co najmniej dwudniowy pobyt w szpitalu)160,00 zł
180,00 zł
200,00 zł
300,00 zł
6.Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do kwoty4.800,00 zł
5.400,00 zł6.000,00 zł
9.000,00 zł
7.Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do kwoty4.800,00 zł
5.400,00 zł6.000,00 zł
9.000,00 zł
8.Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku do kwoty2.500,00 zł
2.500,00 zł
2.500,00 zł
2.500,00 zł
9.Zdiagnozowanie sepsy – jednorazowe świadczenie1.600,00 zŁ1.800,00 zŁ2.000,00 zŁ3.000,00 zł
10,Poważne zachorowanie (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, słuchu, wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane) 1.500,00 zł1.500,00 zł1.500,00 zł1.500,00 zł
11.Zgon rodzica w wyniku NNW 1.600,00 zł1.800,00 zł2.000,00 zł3.000,00 zł
12.Zgon obojga rodziców w wyniku NW
4.800,00 zł
5.400,00 zł6.000,00 zł
9.000,00 zł
13.Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku - płatny od drugiego dnia, przy pobycie minimum 3 dni (do 90 dni w roku)40,00 zł40,00 zł40,00 zł40,00 zł
14.Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - płatny od drugiego dnia, przy pobycie minimum 3 dniu (do 60 dni w roku)40,00 zł40,00 zł40,00 zł40,00 zł

SKŁADKA ROCZNA52,00 zł
57,00 zł
62,50 zł
89,00 zł

 

POMOC MEDYCZNA ASSISTANCE na terytorium RP, centrum alarmowe 22 / 212 20 12:

  • wizyta lekarza centrum ASSISTANCE

                  do łącznej kwoty 5.000,00 zł

                       na wszystkie wymienione usługi

  • organizacja wizyty u lekarza specjalisty
  • transport medyczny, dostawa leków
  • wizyta pielęgniarki, opieka domowa po hospitalizacji
  • infolinia medyczna
  • pomoc rehabilitacyjna

 

Bez dopłaty składki udzielamy ochrony klasom sportowym,

uczniom należącym do szkolnych klubów sportowych.

Proponowana oferta zapewnia pełną ochronę bez względu na miejsce i czas zdarzenia,

24 godziny na dobę, w kraju i za granicą, łącznie z okresem ferii i wakacji.

Gwarantujemy szybką i sprawną likwidację szkód.

Dyrektor Grzegorz Rydzyński