Informujemy
Nasza szkoła, po konsultacji z rodzicami przedstawia możliwość ubezpieczenia uczniów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2018/2019.

Przedstawiamy ofertę Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk Vienna Insurance Group reprezentowane przez:
Grzegorz Rydzyński
Multiagencja Silesia Group
44-200  Rybnik, ul. Mikołowska 34,
Biuro czynne poniedziałek – piątek godz. 9:00-17:00;
Tel: 032 42 22 788; 032 42 37 100; 669 091 202;
mail: szkody@silesiagroup.pl

Aby zapoznać się z wybraną ofertą proszę otworzyć załącznik nr 1 – wybrana oferta.

JAK UBEZPIECZYĆ DZIECKO:

  1. W przeglądarce internetowej otworzyć link: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
  2. Aby się zalogować i wejść w ofertę należy wprowadzić numer: tk5vz
  3. Postępować zgodnie z opisem na stronie internetowej.

Lista załączników:

Zał. 1 – wybrana oferta
Zał. 2 – Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Zał. 3 Postanowienia dodatkowe i odmienne
Zał. 4 – jak zgłosić szkodę
Zał. 5 – druk zgłoszenia