Opłaty za obiady i legitymacje (poza pierwszą):

63 1050 1214 1000 0024 2729 6807

Opłaty za zniszczone podręczniki:

74 1050 1243 1000 0022 8949 9424

Darowizny za Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15  w Chorzowie:

14 2030 0045 1110 0000 0404 0000