https://sp15chorzow.kylos.pl/wp/wp-content/uploads/2016/05/Yellow-Historia-150x150.png

1.04.1914 r. Szkoła rozpoczyna swoją działalność – do 1922 r. jest szkołą niemiecką.

5.09.1922 r. Śląsk przyłączony do Polski – szkoła staje się szkołą polską.

CIEKAWOSTKA! W 1923r. w szkole uczy się 810 polskich dzieci i 328 niemieckich – obecnie jest nas 400.

1933-1934 Kierownikiem szkoły zostaje Jan Kandora – powstaniec śląski. W budynku działają 2 szkoły: nr 15-polska i nr 4-niemiecka. Powstaje świetlica szkolna.

1934-1935 Szkoła otrzymuje statut szkoły polskiej.

1935-1936 Powstaje w szkole teatr dla dzieci „Płomyk Śląski”.

1938-1939 Zbiórka pieniędzy w szkole na zakup karabinu maszynowego dla 75 Pułku Piechoty.

1939-1945 Okres II wojny światowej – placówka staje się szkołą niemiecką. Erich Ludendorff staje się patronem szkoły.

13.02.1945 r. Odzyskanie wolności – szkoła rozpoczyna działalność jako szkoła polska.

1946-1947 Wybory do Sejmu Ustawodawczego. W szkole znajduje się lokal wyborczy.

1955-1956 Remont budynku szkoły. Pierwotnie patronem szkoły miał być Gustaw Morcinek, jednak został gen. Karol Świerczewski.

Lata 60-te i 70-te W szkole działa Szkolne Koło Taneczne pod kierunkiem Teresy Zimoń, Chór Szkolny, którego opiekunem jest Bronisława Wilk, organizacja harcerska, którym przewodniczy mgr Barbara Jaś, Kółko Teatralne – „Na hasioku” pod kierunkiem mgr Krystyny Morawiec – później dyrektor szkoły.

1982 - 1991 Rządy Dyrektora mgr Henryka Wawrzynek. Nastają zmiany w szkole: przebudowa kuchni i stołówki oraz sali audiowizualnej. Powstaje nowy wystrój Izby Tradycji Szkolnej a także boisko szkolne.

1992-1999 Rządy p. Dyrektor mgr Krystyny Morawiec. Szkoła przechodzi pod Zarząd Miasta Chorzowa – staje się szkołą gminną. Następuje likwidacja imienia szkoły.

1994 r. Jubileusz 80-lecia szkoły: odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej poświęconej nauczycielom zamordowanym w czasie II wojny światowej, zmiana ekspozycji Izby Tradycji Szkolnej.

1993-1995 Powstaje pracownia komputerowa. „Elementy informatyki” stają się nowym przedmiotem w SP 15.

Od 1999 do 2004 r. Dyrektorem Szkoły zostaje mgr Izabela Grabiańska.

2002 - 2003 Jubileusz 150-lecia kościoła św. Barbary i 89 – lecia naszej szkoły w ramach Tygodnia Śląskiego przygotowujemy uroczystą akademię z udziałem władz miejskich, oświatowych i duchowieństwa z ks. bp. Gerardem Bernackim na czele. Wznawia swoją działalność gazetka szkolna „Espressik 15”

Od 2005 do 2015 r. Dyrektorem Szkoły zostaje mgr Aleksandra Wróblewska-Rabenda

2006-2007: 22 marca br. naszą szkołę odwiedził Ks. Abp Damian Zimoń w ramach wizytacji kanonicznej. Lipiec/sierpień - powstaje druga pracownia komputerowa.

2010-2011 W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” nasza wzbogaciła się o szkolny plac zabaw.

2011-2012 W miesiącu czerwcu na boisku szkolnym rozpoczęły się prace związane z budową „Orlika”.

2012-2013 21 grudnia 2012r.odbyło się uroczyste otwarcie lodowiska „Biały Orlik”.

2013-2014 w maju 2014 r. uroczyście świętowaliśmy 100-lecie naszej szkoły.

2014-2015 Dnia 4 listopada 2014 r. grupa rodziców i nauczycieli podjęła decyzję o założeniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie.

2015 - 2016 Dyrektorem Szkoły zostaje mgr Izabela Grabiańska. 28 stycznia Rada Miasta podjęła uchwałę o nadaniu naszej szkole imienia Konstantego Wolnego – Pierwszego Marszałka Sejmu Śląskiego.