White Cele 150x150

Cele Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie to:
rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej a w szczególności:

 

 

 

 

  • Pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia.
  • Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego.
  • Podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących podnoszeniu poziomu nauczania i wychowania
  • Wspieranie działań szkoły zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych i społecznych wychowanków oraz uczniów szkoły.
  • Pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego szkoły.
  • Propagowanie osiągnięć dorobku szkoły.
  • Prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia szkoły i jej zasłużonych wychowanków.