Rok 2015 :

  1. Inwestycja w Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie – rozwój młodej organizacji pozarządowej dzięki, któremu udał się pozyskać środki na zakup sprzętu dla stowarzyszenia: laptop, urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor multimedialny (na łączną kwotę 3 831,38 zł).
  2. Młody turysta”, którego inicjatorami była grupa nieformalna „Podróżnicy z 15” przy współpracy ze stowarzyszeniem.  Realizacja projektu pozwoliła na organizację rajdu dla uczniów naszej szkoły – kl. IV – VI we wrześniu 2015r.  

Całkowita wartość projektu: 5 232,37 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 3 832,37 zł

Środki na realizację powyższych projektów pozyskano z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Centrum Inicjatyw Społecznych „Cris” oraz RAMZA Fundusze Lokalne.

 

Rok 2016:

  1. „Lekcja historii w zabytkowym tramwaju”. Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie, uczniowie klas IV i V z SP 15 wzięli udział w lekcji historii o charakterze gry terenowej. Gra została sfinansowana z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Centrum Inicjatyw Społecznych „Cris” oraz RAMZA Fundusze Lokalne.

Całkowita wartość projektu: 6 261,80 zł  

Wnioskowana kwota dotacji: 4 961,80 zł

 

Rok 2017:

 

  • „Logopedyczny Piknik Rodzinny „Indiańska wioska dobrej komunikacji”

 

Środki na realizację pikniku pozyskało Stowarzyszenie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Centrum Inicjatyw Społecznych „Cris” oraz RAMZA Fundusze Lokalne.
Był on realizowany przy współpracy: Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie z Polskim Towarzystwem Logopedycznym i Instytutem Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach oraz Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE i Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Piknik miał na celu nie tylko zwrócić uwagę na poprawność wymowy naszych najmłodszych, ale dał okazję także do promowania dobrej komunikacji.

Całkowita wartość projektu: 8 140,00 zł sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden zł 80/100
Kwota finansowana z dotacji: 4 650,00 zł w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 

 

  • „Tydzień ekologiczny w „15”.

 

Projekt edukacyjny pt. „Już wiem – jak żyć zdrowo i ekologicznie” mógł zostać zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu CEZ Polska oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie. Uczniowie naszej szkoły oraz przedszkolaki z okolicy wzięły udział w działaniach, które miały im przypomnieć oraz nauczyć, jak żyć zdrowo i ekologicznie. Atrakcją tygodnia były m.in. gry i zabawy edukacyjne poprowadzone przez pracowników Fundacji Ekologicznej ARKA.

Kwota otrzymana  od CEZ Polska na cele projektu – 4500zł.

 

dodała: Aleksandra Rabenda