NASZ PATRON

Przechwytywanie

KONSTANTY WOLNY

"Najpopularniejsza postać na Śląsku w okresie międzywojennym,
trzykrotny marszałek Sejmu Śląskiego, notariusz, adwokat,
mecenas kultury. . . "

opozycyjny poseł na Sejm Śląski Stanisław Janicki

Konstanty Wolny urodził się 5 kwietnia 1887 r. w Bujakowie. Był niezwykle zdolnym, pracowitym i dobrym człowiekiem. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w Gimnazjum w Katowicach, gdzie poznał Wojciecha Korfantego. Od tego czasu szli przez życie razem walcząc o Polski Śląsk i jego autonomię.
Po ukończeniu prawa na Uniwersytecie Wrocławskim i egzaminie państwowym w Berlinie w 1907 r. oraz przeprowadzce do Gliwic, K. Wolny został pierwszym polskim adwokatem w tym mieście. Tu, jako działacz narodowy założył Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", którego był prezesem, współtworzył Bank Ludowy, pełnił funkcję prezesa Okręgowego Związku Śląskich Kół Śpiewaczych.

Podczas I wojny Światowej dostał powołanie do wojska pruskiego, Służył w Janowie Podlaskim. gdzie m.in. pracował w sztabie z powodu znajomości kilku języków.

Po zakończeniu wojny w 1918 r. przeprowadził się z żoną do Bytomia, w którym wszedł w skład Powiatowej Rady Ludowej, a następnie Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej, jako zastępca Kazimierza Czapli, aż do momentu rozwiązania go przez Niemców.
Jego działalność zataczała coraz szersze kręgi. Konstanty Wolny współpracował przy organizacji Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, w maju 1920 roku objął kierownictwo powstałej przy nim Komisji Samorządowej. Jej celem było opracowanie statutu organicznego dla przyszłego województwa śląskiego. W grudniu 1921 roku brał udział jako ekspert w pracach komisji przygotowującej w Genewie polsko- niemiecką konwencję dotyczącą obu narodowości na Górnym Śląsku.

Podczas wyborów do Sejmu Śląskiego I kadencji Konstanty Wolny został wybrany na posła z listy Chrześcijańskiego Zjednoczenia Ludowego. Po uroczystym otwarciu obrad Sejmu Śląskiego w październiku 1922 roku , został wybrany na marszałka. Urząd ten sprawował aż do 1935 r. będąc znowu obdarzony mandatem zaufania w kolejnych kadencjach. Jako marszałek Konstanty Wolny bardzo angażował sie w swoja pracę, wychodził z wieloma inicjatywami. To dzięki niemu powstała m.in. Biblioteka Śląska, to on przez okres międzywojenny był Prezesem Automobilklubu Śląskiego, to dzięki niemu Sejm Śląski łożył duże kwoty na rozwój budownictwa sakralnego.
Za całokształt działalności społecznej, politycznej i za zasługi w pracy przygotowującej przyłączenie Śląska do Polski, Konstanty Wolny odznaczony został w 1922 roku Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta, a we wrześniu 1922 roku na Rynku w Katowicach Józef Piłsudski osobiście Go odznaczył Krzyżem Walecznych.

Konstanty Wolny zmarł we Lwowie na zawał serca. Do końca swych dni był aktywny. Kochając Śląsk i Ślązaków założył we Lwowie Śląski Komitet Uchodźców. Został pochowany we Lwowie w grobowcu Jezuitów na cmentarzu Janowskim. Jego prochy sprowadzono i złożono w 2012 roku zgodnie z ceremoniałem wojskowym w Katowicach na cmentarzu przy ulicy Francuskiej. Rok 2012 został ogłoszony Rokiem Marszalka Wolnego w Województwie Śląskim.